เรียกแท็กซี่วังน้อย แท็กซี่วังน้อย เบอร์โทรแท็กซี่วังน้อย 092 676 9883

whatsApp

บริการแท็กซี่วังน้อยยินดีต้อนรับค่ะ


สวัสดีและยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ ทีมงานให้ บริการแท็กซี่วังน้อย 24 ชั่วโมง / จองแท็กซี่วังน้อยไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง ทีมงานให้บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง / บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง / บริการรถตู้ van VIP ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย มีสมาชิกทีมงานจำนวนมากรองรับการให้บริการต่อลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นรถในพื้นที่จึงชำนาญเส้นทางในการเดินทางไปรับลูกค้า เราเข้าใจปัญหาของลูกค้าว่าอำเภอวังน้อยเป็นพื้นที่กว้างการเดินทางเข้าไปค่อนข้างลึก จะเดินทางไปไหนแต่ละครั้งค่อนข้างลำบากใช้บริการยากและไม่สะดวก ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงท่านโทรหาเรา อยู่ที่ไหนซอยลึก รถไม่มีวิ่งผ่าน บอกทางไม่ถูก เราก็ไปรับได้ รองรับการให้บริการจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ตามนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สะดวกมากเพียงโทรหาเรา ทีมงานจัดส่งสมาชิกไปรับถึงบ้าน รวดเร็วและปลอดภัย ทีมงานบริการสุภาพใจเย็น บริการรถใหม่สะอาด บันทึกประวัติคนขับและทะเบียนรถทุกครั้งที่ใช้บริการ

แท็กซี่วังน้อย                       092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่วังน้อย       092 676 9883
เรียกแท็กซี่วังน้อย              092 676 9883
จองแท็กซี่วังน้อย                092 676 9883
เหมาแท็กซี่วังน้อย              092 676 9883
เบอร์แท็กซี่วังน้อย              092 676 9883
บริการแท็กซี่วังน้อย           092 676 9883


ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ง่ายไม่กี่ขั้นตอน โดยการแอดไลน์เพื่อจองรถส่งข้อมูล หรือการโอนมัดจำรายละเอียดต่างๆ เช่น แจ้งจุดรับ+จุดส่ง แจ้งจำนวนวันเวลาที่ใช้บริการ ส่งข้อมูลประวัติคนขับทะเบียนรถ หรือการส่งตำแหน่งเพื่อไปรับลูกค้า ส่งข้อมูลเอกสารไฟท์บิน สอบถามการเดินทาง และข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่น
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ
 • แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
 • ระบุจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • มีการโอนมัดจำ 30% ในบางกรณี
 • ลูกค้าไม่สามารถระบุสถานที่ให้ไปรับสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ

รถที่ให้บริการของทีมงาน
 • บริการรถเล็ก 5 ที่นั่ง
 • บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
 • บริการรถตู้ van VIP
 • บริการรถprivate 5 ที่นั่ง
 • บริการรถ private 7 ที่นั่ง

ขอบคุณที่มาจาก https://youtu.be/9UHrPjKbNJQ

!ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบินและต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกต่อตัวท่าน และสมาชิกที่ให้บริการ เนื่องจากเรียกใช้ในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และสภาพการจราจรที่หนาแน่นอาจมีความล่าช้า

สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วนหรือจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าและสมาชิกท่านอื่น ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )


โดยทีมงานให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ตรงไหนของวังน้อยอาทิเช่น
 • แท็กซี่ตำบลลำไทร เรียกแท็กซี่ตำบลลำไทร เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำไทร
 • แท็กซี่ตำบลบ่อตาโล่  เรียกแท็กซี่ตำบลบ่อตาโล่ เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ่อตาโล่
 • แท็กซี่ตำบลลำตาเสา เรียกแท็กซี่ตำบลลำตาเสา เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำตาเสา
 • แท็กซี่ตำบลสนั่นทึบ เรียกแท็กซี่ตำบลสนั่นทึบ เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสนับทึบ
 • แท็กซี่ตำบลวังจุฬา เรียกแท็กซี่ตำบลวังจุฬา เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวังจุฬา
 • แท็กซี่ตำบลข้าวงาม เรียกแท็กซี่ตำบลข้าวงาม เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลข้าวงาม
 • แท็กซี่ตำบลชะแมบ เรียกแท็กซี่ตำบลชะแมบ เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลชะแมบ
 • แท็กซี่ตำบลหันตะเภา เรียกแท็กซี่ตำบลหันตะเภา เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหันตะเภา
+เรียกแท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย+แท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย+เรียกแท็กซี่มจรวังน้อย+แท็กซี่มจรวังน้อย+เรียกแท็กซี่แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย+แท็กซี่แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย+แท็กซี่ตลาดวังน้อย+เรียกแท็กซี่ตลาดวังน้อย+เรียกแท็กซี่โรงพยาบาลวังน้อย+แท็กซี่โรงพยาบาลวังน้อย+เรียกแท็กซี่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม+แท็กซี่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม+เรียกแท็กซี่เชียงกงวังน้อย+แท็กซี่เชียงกงวังน้อย+เรียกแท็กซี่ท่ารถวังน้อย+แท็กซี่ท่ารถวังน้อย+เรียกแท็กซี่บขสวังน้อย+แท็กซี่บขสวังน้อย


ภาพกิจกรรมการให้บริการค่ะ