ศูนย์เรียกแท็กซี่สระแก้ว แท็กซี่สระแก้ว เบอร์โทรแท็กซี่สระแก้ว 092 676 9883

whatsApp

ศูนย์เรียกแท็กซี่จังหวัดสระแก้วยินดีต้อนรับค่ะ


สวัสดีและยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ  ทีมงานให้บริการแท็กซี่สระแก้ว 24 ชั่วโมง / จองแท็กซี่สระแก้วไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง ทีมงานให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย มีสมาชิกทีมงานจำนวนมากกว่า 500 คันรองรับการให้บริการต่อลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นรถในพื้นที่จึงชำนาญเส้นทางในการเดินทางไปหาลูกค้า สะดวกมากเพียงโทรหาเรา ทีมงานจะส่งสมาชิกไปรับถึงบ้าน รวดเร็วและปลอดภัย ทีมงานบริการสุภาพใจเย็น บริการรถใหม่สะอาด บันทึกประวัติคนขับและทะเบียนรถทุกครั้งที่ใช้บริการ

แท็กซี่สระแก้ว                                092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่สระแก้ว                092 676 9883
เรียกแท็กซี่สระแก้ว                       092 676 9883
จองแท็กซี่สระแก้ว                        092 676 9883
ศูนย์แท็กซี่สระแก้ว                       092 676 9883
บริการแท็กซี่สระแก้ว                    092 676 9883
เบอร์แท็กซี่สระแก้ว                       092 676 9883
เหมาแท็กซี่สระแก้ว                       092 676 9883

ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ง่ายไม่กี่ขั้นตอน โดยการแอดไลน์เพื่อจองรถส่งข้อมูล หรือการโอนมัดจำรายละเอียดต่างๆ เช่น แจ้งจุดรับ+จุดส่ง แจ้งจำนวนวันเวลาที่ใช้บริการ ส่งข้อมูลประวัติคนขับทะเบียนรถ หรือการส่งตำแหน่งเพื่อไปรับลูกค้า ส่งข้อมูลเอกสารไฟท์บิน สอบถามการเดินทาง และข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่น
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ
 • แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
 • ระบุจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • ลูกค้าไม่สามารถระบุสถานที่ให้ไปรับสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ

       ❤กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก

ทีมงานได้ให้บริการแท็กซี่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์และความสะดวกสบายต่อตัวลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็สามารถเรียกใช้บริการได้ทุกอำเภอเช่น
 • แท็กซี่อำเภอคลองหาด  เรียกแท็กซี่อำเภอคลองหาด  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอคลองหาด
 • แท็กซี่อำเภอตาพระยา  เรียกแท็กซี่ตาพระยา  เบอร์โทรแท็กซี่ตาพระยา
 • แท็กซี่อำเภอวังน้ำเย็น  เรียกแท็กซี่วังน้ำเย็น  เบอร์โทรแท็กซี่วังน้ำเย็น
 • แท็กซี่อำเภอวัฒนานคร  เรียกแท็กซี่อำเภอวัฒนานคร  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอวัฒนานคร
 • แท็กซี่อรัญประเทศ  เรียกแท็กซี่อรัญประเทศ  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภออรัญประเทศ
 • แท็กซี่อำเภอเขาฉกรรจ์  เรียกแท็กซี่อำเภอเขาฉกรรจ์  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเขาฉกรรจ์
 • แท็กซี่อำเภอโคกสูง  เรียกแท็กซี่อำเภอโคกสูง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอโคกสูง
 • แท็กซี่อำเภอวังสมบูรณ์  เรียกแท็กซี่อำเภอวังสมบูรณ์  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอวังสมบูรณ์

!ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบินและต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกต่อตัวท่าน และสมาชิกที่ให้บริการ เนื่องจากเรียกใช้ในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และสภาพการจราจรที่หนาแน่นอาจมีความล่าช้า

สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วนหรือจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าและสมาชิกท่านอื่น ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )