ศูนย์เรียกแท็กซี่ฉะเชิงเทรา แท็กซี่ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรแท็กซี่ฉะเชิงเทรา 092 676 9883

whatsApp


ศูนย์เรียกแท็กซี่ฉะเชิงเทรายินดีต้อนรับค่ะ


สวัสดีและยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ ทางทีมงานให้บริการแท็กซี่ฉะเชิงเทรา 24 ชั่วโมง / จองแท็กซี่ฉะเชิงเทราไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง ทีมงานให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย มีสมาชิกทีมงานจำนวนมากกว่า 500 คันรองรับการให้บริการต่อลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นรถในพื้นที่จึงชำนาญเส้นทางในการเดินทางไปหาลูกค้า สะดวกมากเพียงโทรหาเรา ทีมงานจะส่งสมาชิกไปรับถึงบ้าน รวดเร็วและปลอดภัย ทีมงานบริการสุภาพใจเย็น บริการรถใหม่สะอาด บันทึกประวัติคนขับและทะเบียนรถทุกครั้งที่ใช้บริการ

แท็กซี่ฉะเชิงเทรา                            092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ฉะเชิงเทรา            092 676 9883
เรียกแท็กซี่ฉะเชิงเทรา                   092 676 9883
ศูนย์แท็กซี่ฉะเชิงเทรา                   092 676 9883
จองแท็กซี่ฉะเชิงเทรา                    092 676 9883
บริการแท็กซี่ฉะเชิงเทรา                092 676 9883
เบอร์แท็กซี่ฉะเชิงเทรา                   092 676 9883
เหมาแท็กซี่ฉะเชิงเทรา                   092 676 9883

ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ง่ายไม่กี่ขั้นตอน โดยการแอดไลน์เพื่อจองรถส่งข้อมูล หรือการโอนมัดจำรายละเอียดต่างๆ เช่น แจ้งจุดรับ+จุดส่ง แจ้งจำนวนวันเวลาที่ใช้บริการ ส่งข้อมูลประวัติคนขับทะเบียนรถ หรือการส่งตำแหน่งเพื่อไปรับลูกค้า ส่งข้อมูลเอกสารไฟท์บิน สอบถามการเดินทาง และข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่น
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ
 • แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
 • ระบุจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • ลูกค้าไม่สามารถระบุสถานที่ให้ไปรับสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ

       ❤กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก

ทีมงานได้ให้บริการแท็กซี่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์และความสะดวกสบายต่อตัวลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็สามารถเรียกใช้บริการได้ทุกอําเภอเช่น
 • แท็กซี่อำเภอบางคล้า  เรียกแท็กซี่อำเภอบางคล้า  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอบางคล้า
 • แท็กซี่บางน้ำเปรี้ยว  เรียกแท็กซี่บางน้ำเปรี้ยว  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
 • แท็กซี่บางปะกง  เรียกแท็กซี่บางปะกง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอบางปะกง
 • แท็กซี่บ้านโพธิ์  เรียกแท็กซี่บ้านโพธิ์  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอบ้านโพธิ์
 • แท็กซี่พนมสารคาม  เรียกแท็กซี่พนมสารคาม  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอพนมสารคาม
 • แท็กซี่อำเภอราชสาส์น  เรียกแท็กซี่ราชสาส์น  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอราชสาส์น
 • แท็กซี่สนามชัยเขต  เรียกแท็กซี่สนามชัยเขต  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอสนามชัยเขต
 • แท็กซี่แปลงยาว  เรียกแท็กซี่แปลงยาว  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอแปลงยาว
 • แท็กซี่ท่าตะเกียบ  เรียกแท็กซี่ท่าตะเกียบ  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอท่าตะเกียบ
 • แท็กซี่อำเภอคลองเขื่อน  เรียกแท็กซี่ของเขื่อน  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอคลองเขื่อน

!ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบินและต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกต่อตัวท่าน และสมาชิกที่ให้บริการ เนื่องจากเรียกใช้ในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และสภาพการจราจรที่หนาแน่นอาจมีความล่าช้า

สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วนหรือจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าและสมาชิกท่านอื่น ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )