เรียกแท็กซี่ชะอำ แท็กซี่ชะอำ เบอร์โทรแท็กซี่ชะอำ 092 676 9883

whatsApp


ศูนย์เรียกแท็กซี่ชะอำยินดีต้อนรับค่ะ


สวัสดีและยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ ทีมงานให้บริการแท็กซี่ชะอำ 24 ชั่วโมง / จองแท็กซี่ชะอำไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย มีสมาชิกทีมงานจำนวนมากกว่า 500 คันรองรับการให้บริการต่อลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นรถในพื้นที่จึงชำนาญเส้นทางในการเดินทางไปหาลูกค้า สะดวกมากเพียงโทรหาเรา ทีมงานจะส่งสมาชิกไปรับถึงบ้าน รวดเร็วและปลอดภัย ทีมงานบริการสุภาพใจเย็น บริการรถใหม่สะอาด บันทึกประวัติคนขับและทะเบียนรถทุกครั้งที่ใช้บริการ

แท็กซี่ชะอำ                                    092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ชะอำ                     092 676 9883
เรียกแท็กซี่ชะอำ                            092 676 9883
จองแท็กซี่ชะอำ                              092 676 9883
ศูนย์แท็กซี่ชะอำ                            092 676 9883
บริการแท็กซี่ชะอำ                         092 676 9883
เบอร์แท็กซี่ชะอำ                            092 676 9883
เหมาแท็กซี่ชะอำ                            092 676 9883

ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ง่ายไม่กี่ขั้นตอน โดยการแอดไลน์เพื่อจองรถส่งข้อมูล หรือการโอนมัดจำรายละเอียดต่างๆ เช่น แจ้งจุดรับ+จุดส่ง แจ้งจำนวนวันเวลาที่ใช้บริการ ส่งข้อมูลประวัติคนขับทะเบียนรถ หรือการส่งตำแหน่งเพื่อไปรับลูกค้า ส่งข้อมูลเอกสารไฟท์บิน สอบถามการเดินทาง และข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่น
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ
 • แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
 • ระบุจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • ลูกค้าไม่สามารถระบุสถานที่ให้ไปรับสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ

       ❤กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก

ทางทีมงานได้ให้บริการแท็กซี่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์และความสะดวกสบายต่อตัวลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็สามารถเรียกใช้บริการได้เช่น
 • แท็กซี่ตำบลบางเก่า  เรียกแท็กซี่ตำบลบางเก่า  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางเก่า
 • แท็กซี่ตำบลนายาง  เรียกแท็กซี่ตำบลนายาง  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลนายาง
 • แท็กซี่ตำบลหนองศาลา  เรียกแท็กซี่ตำบลหนองศาลา  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหนองศาลา
 • แท็กซี่ตำบลห้วยทรายเหนือ เรียกแท็กซี่ตำบลห้วยทรายเหนือ  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลห้วยทรายเหนือ
 • แท็กซี่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  เรียกแท็กซี่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา
 • แท็กซี่ตำบลสามพระยา  เรียกแท็กซี่ตำบลสามพระยา  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามพระยา
 • แท็กซี่ตำบลดอนขุนห้วย  เรียกแท็กซี่ตำบลดอนขุนห้วย  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลดอนขุนห้วย
 • แท็กซี่หาดชะอำ  เรียกแท็กซี่หาดชะอำ  เบอร์โทรแท็กซี่หาดชะอำ


 !ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบินและต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกต่อตัวท่าน และสมาชิกที่ให้บริการ เนื่องจากเรียกใช้ในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และสภาพการจราจรที่หนาแน่นอาจมีความล่าช้า

สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วนหรือจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าและสมาชิกท่านอื่น ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )