เรียกแท็กซี่อุทัย แท็กซี่อุทัย เบอร์โทรแท็กซี่อุทัย 092 676 9883

whatsApp

แท็กซี่อำเภออุทัยยินดีให้บริการค่ะ
     

สวัสดีและยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ ทีมงานให้ บริการแท็กซี่อำเภออุทัย 24 ชั่วโมง / จองแท็กซี่อำเภออุทัยไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง ทีมงานให้บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง / บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง / บริการรถตู้ van VIP ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย มีสมาชิกทีมงานจำนวนมากกว่า 500 คันรองรับการให้บริการต่อลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นรถในพื้นที่จึงชำนาญเส้นทางในการเดินทางไปรับลูกค้า อยู่ที่ไหนซอยลึก รถไม่มีวิ่งผ่าน เราก็ไปรับได้ รองรับการให้บริการจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ตามนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สะดวกมากเพียงโทรหาเรา ทีมงานจัดส่งสมาชิกไปรับถึงบ้าน รวดเร็วและปลอดภัย ทีมงานบริการสุภาพใจเย็น บริการรถใหม่สะอาด บันทึกประวัติคนขับและทะเบียนรถทุกครั้ง

แท็กซี่อุทัย                                     092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่อุทัย                     092 676 9883
ศูนย์เรียกแท็กซี่อุทัย                    092 676 9883
จองแท็กซี่อุทัย                              092 676 9883
เหมาแท็กซี่อุทัย                            092 676 9883
แท็กซี่อำเภออุทัย                          092 676 9883
เรียกแท็กซี่อำเภออุทัย                 092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ในอำเภออุทัย     092 676 9883

ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ง่ายไม่กี่ขั้นตอน โดยการแอดไลน์เพื่อจองรถส่งข้อมูล หรือการโอนมัดจำรายละเอียดต่างๆ เช่น แจ้งจุดรับ+จุดส่ง แจ้งจำนวนวันเวลาที่ใช้บริการ ส่งข้อมูลประวัติคนขับทะเบียนรถ หรือการส่งตำแหน่งเพื่อไปรับลูกค้า ส่งข้อมูลเอกสารไฟท์บิน สอบถามการเดินทาง และข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่น
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ
 • แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
 • ระบุจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • ลูกค้าไม่สามารถระบุสถานที่ให้ไปรับสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ

       ❤กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก❤

ทางทีมงานได้ให้บริการแท็กซี่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของอำเภออุทัยใน 11 ตำบล เพื่อเป็นประโยชน์และความสะดวกสบายต่อตัวลูกค้าเอง ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็สามารถเรียกใช้บริการได้เช่น
 • แท็กซี่ตำบลคานหาม  เรียกแท็กซี่ตำบลคานหาม  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคานหาม
 • แท็กซี่ตำบลบ้านช้าง  เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านช้าง  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านช้าง  
 • แท็กซี่ตำบลสามบัณฑิต  เรียกแท็กซี่ตำบลสามบัณฑิต  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามบัณฑิต
 • แท็กซี่ตำบลบ้านหีบ  เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านหีบ เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านหีบ
 • แท็กซี่ตำบลหนองไม้ซุง เรียกแท็กซี่ตำบลหนองไม้ซุง เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหนองไม้ซุง
 • แท็กซี่ตำบลเสนา  เรียกแท็กซี่ตำบลเสนา  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเสนา
 • แท็กซี่ตำบลหนองน้ำส้ม  เรียกแท็กซี่ตำบลหนองน้ำส้ม เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหนองน้ำส้ม
 • แท็กซี่ตำบลโพสาวหาญ เรียกแท็กซี่ตำบลโพสาวหาญ เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลโพสาวหาญ
 • แท็กซี่ตำบลธนู  เรียกแท็กซี่ตำบลธนู  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลธนู
 • แท็กซี่ตำบลข้าวเม่า  เรียกแท็กซี่ตำบลข้าวเม่า  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลข้าวเม่า


!ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบินและต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกต่อตัวท่าน และสมาชิกที่ให้บริการ เนื่องจากเรียกใช้ในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และสภาพการจราจรที่หนาแน่นอาจมีความล่าช้า

สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วนหรือจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าและสมาชิกท่านอื่น ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )