เรียกแท็กซี่นครศรีธรรมราช แท็กซี่นครศรีธรรมราช เบอร์โทรแท็กซี่นครศรีธรรมราช 092 676 9883

whatsApp


ศูนย์บริการเรียกแท็กซี่ยินดีต้อนรับค่ะ


สวัสดีและยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ ทีมงานให้บริการแท็กซี่นครศรีธรรมราช 24 ชั่วโมง / จองแท็กซี่นครศรีธรรมราชไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย มีสมาชิกทีมงานจำนวนมากกว่า 500 คันรองรับการให้บริการต่อลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นรถในพื้นที่จึงชำนาญเส้นทางในการเดินทางไปหาลูกค้า สะดวกมากเพียงโทรหาเรา ทีมงานจะส่งสมาชิกไปรับถึงบ้าน รวดเร็วและปลอดภัย ทีมงานบริการสุภาพใจเย็น บริการรถใหม่สะอาด บันทึกประวัติคนขับและทะเบียนรถทุกครั้งที่ใช้บริการ

แท็กซี่นครศรีธรรมราช                   092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่นครศรีธรรมราช   092 676 9883
เรียกแท็กซี่นครศรีธรรมราช          092 676 9883
จองแท็กซี่นครศรีธรรมราช           092 676 9883
ศูนย์แท็กซี่นครศรีธรรมราช          092 676 9883
บริการแท็กซี่นครศรีธรรมราช      092 676 9883
เบอร์แท็กซี่นครศรีธรรมราช         092 676 9883
เหมาแท็กซี่นครศรีธรรมราช         092 676 9883

ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ง่ายไม่กี่ขั้นตอน โดยการแอดไลน์เพื่อจองรถส่งข้อมูล หรือการโอนมัดจำรายละเอียดต่างๆ เช่น แจ้งจุดรับ+จุดส่ง แจ้งจำนวนวันเวลาที่ใช้บริการ ส่งข้อมูลประวัติคนขับทะเบียนรถ หรือการส่งตำแหน่งเพื่อไปรับลูกค้า ส่งข้อมูลเอกสารไฟท์บิน สอบถามการเดินทาง และข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่น
  • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ
  • แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
  • ระบุจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
  • มีการโอนมัดจำ 30% ในบางกรณี
  • ลูกค้าไม่สามารถระบุสถานที่ให้ไปรับสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ

       ❤กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก❤


 !ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบินและต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกต่อตัวท่าน และสมาชิกที่ให้บริการ เนื่องจากเรียกใช้ในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และสภาพการจราจรที่หนาแน่นอาจมีความล่าช้า

สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วนหรือจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าและสมาชิกท่านอื่น ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )ขอบคุณที่มาจาก youtube https://youtu.be/uwsWV2QlLPA

ทางทีมงานให้บริการทุกพื้นที่ทุกอำเภอเช่น

แท็กซี่พรหมคีรี                            092 676 9883
เรียกแท็กซี่พรหมคีรี                    092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่พรหมคีรี              092 676 9883

แท็กซี่ลานสกา                             092 676 9883
เรียกแท็กซี่ลานสกา                     092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ลานสกา               092 676 9883

แท็กซี่ฉวาง                                   092 676 9883
เรียกแท็กซี่ฉวาง                           092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ฉวาง                     092 676 9883

แท็กซี่พิปูน                                    092 676 9883
เรียกแท็กซี่พิปูน                            092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่พิปูน                      092 676 9883

แท็กซี่เชียรใหญ่                            092 676 9883
เรียกแท็กซี่เชียรใหญ่                    092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่เชียรใหญ่              092 676 9883

แท็กซี่ชะอวด                                 092 676 9883
เรียกแท็กซี่ชะอวด                         092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ชะอวด                   092 676 9883

แท็กซี่ท่าศาลา                               092 676 9883
เรียกแท็กซี่ท่าศาลา                       092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ท่าศาลา                 092 676 9883

แท็กซี่ทุ่งสง                                    092 676 9883
เรียกแท็กซี่ทุ่งสง                            092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ทุ่งสง                      092 676 9883

แท็กซี่นาบอน                                 092 676 9883
เรียกแท็กซี่นาบอน                         092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่นาบอน                   092 676 9883

แท็กซี่ทุ่งใหญ่                                092 676 9883
เรียกแท็กซี่ทุ่งใหญ่                        092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ทุ่งใหญ่                  092 676 9883

แท็กซี่ปากพนัง                              092 676 9883
เรียกแท็กซี่ปากพนัง                      092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ปากพนัง                092 676 9883

แท็กซี่ร่อนพิบูลย์                           092 676 9883
เรียกแท็กซี่ร่อนพิบูลย์                   092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ร่อนพิบูลย์             092 676 9883

แท็กซี่สิชล                                    092 676 9883
เรียกแท็กซี่สิชล                            092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ศรีชล                    092 676 9883

แท็กซี่ขนอม                                  092 676 9883
เรียกแท็กซี่ขนอม                          092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ขนอม                    092 676 9883

แท็กซี่หัวไทร                                 092 676 9883
เรียกแท็กซี่หัวไทร                         092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่หัวไทร                   092 676 9883

แท็กซี่อำเภอบางขัน                      092 676 9883
เรียกแท็กซี่อำเภอบางขัน              092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอบางขัน        092 676 9883

แท็กซี่ถ้ำพรรณรา                         092 676 9883
เรียกแท็กซี่ถ้ำพรรณรา                 092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ถ้ำพรรณรา           092 676 9883

แท็กซี่จุฬาภรณ์                            092 676 9883
เรียกแท็กซี่จุฬาภรณ์                    092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่จุฬาภรณ์              092 676 9883

แท็กซี่อำเภอพระพรหม                092 676 9883
เรียกแท็กซี่อำเภอพระพรหม        092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอพระพรหม  092 676 9883

แท็กซี่นบพิตำ                              092 676 9883
เรียกแท็กซี่นบพิตำ                      092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่นบพิตำ                092 676 9883

แท็กซี่ช้างกลาง                            092 676 9883
เรียกแท็กซี่ช้างกลาง                    092 676 9883
เบอร์โทรแท็กซี่ช้างกลาง              092 676 9883